இந்தியாவில் 43.70 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று | India Corona News | Covid Latest | Corona Update

Today, just a few time ago a new video entitled இந்தியாவில் 43.70 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று | India Corona News | Covid Latest | Corona Update was uploaded by the channel: Jaya Plus

As published in the by Jaya Plus: #IndiaCoronaNews #CovidLatest #CoronaUpdate\n\n#JayaPlus television is one among the foremost runner in Tamil News and media fields. Jaya plus comes under the whole brand of Jaya TV which includes four main stream channels. Jaya Plus live streams all major political happenings and current updates on a 24/7 basis daily. We cover recent updates of all genres like politics, media, movies, magazines with a policy of all under one roof. Apart from news we have talk shows and infotainment programmes like Achchum Asalum, Kelvigal Aayiram and Medhuva Pesunga.\r\n\r\nFacebook – https://www.facebook.com/jayapluschannel/\r\n\r\nTwitter – https://www.twitter.com/jayapluschannel\r\n\r\nInstaGram – https://www.instagram.com/jayaplusnews/\r\n\r\nWebsite – http://www.jayanewslive.com\r\n\r\n\r\n\r\nProgram Playlists : \r\n\r\nAchum asalum – http://bit.ly/AchumAsalum\r\n\r\nMedhuva Pesunga – https://www.youtube.com/playlist?list=PLeimZv3JlrlhTJ-LUI86bLKz2k2jBqwGW\r\n\r\nKelvigal Aayiram – https://www.youtube.com/playlist?list=PLeimZv3Jlrliz19ZEWCbx1IX8MRUndTk3\r\n\r\nMakkal Manasu – https://www.youtube.com/playlist?list=PLeimZv3JlrliLJ6bdEmJ1QjyAd_bYR7qU\r\n\r\nSpecial Stories – https://www.youtube.com/playlist?list=PLeimZv3Jlrli-sC79IKBT4esNoYVDO_Oh

Watch the video below:

We will keep following releated news and publishing anything we discover

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *