Một ngày làm việc của doanh nhân Trần Hoài Đức

just a few moments ago a another video titled Một ngày làm việc của doanh nhân Trần Hoài Đức was published by the youtube channel: Beauty Care USA

As informed in the by Beauty Care USA: Trần Hoài Đức cho biết vì anh luôn đặt mục tiêu “kinh doanh phụng sự xã hội” lên hàng đầu. Với anh “trưởng thành là không còn chỉ nghĩ cho bản thân nữa mà nghĩ về sứ mệnh cao cả hơn”. Đó là câu trả lời cho chuỗi các hoạt động cùng cộng đồng chống dịch Covid 19 này của anh.

Watch the video :

We will continue to follow the channel and publishing anything we find

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *